3D

 

 

Titel: Eigen Ruimte, 2017

Titel: Het wezen van het niet weten 2018. TCP. Bio Art Laboratories.

Titel: Legerstede, 2018. Bio Art Laboratories.

Titel: Dwaling, 2018

Titel: Vreemd.